Coachning

Gottoleva

- för ditt eget bästa


MASSAGE  LASERTERAPI  COACHNING 

Olivedalsgatan 1, Göteborg

Personlig coachning är för dig som vill utvecklas, förändra eller göra något nytt i livet.


Vill du nå ett uppsatt mål i ditt privatliv eller inom yrkeslivet?

Vill du hitta nya vägar i livet eller vill du kanske bryta dina invanda mönster.

Kanske drömmer du om att starta eget företag, utveckla ditt befintliga företag eller avancera inom yrkeslivet.


Vad är Coachning?


 • Coachning handlar om att ställa frågor för att hjälpa dig att få klarhet i och hitta lösningar till olika privata och/eller professionella frågeställningar.


 • Coachning är inte rådgivning och inte terapi utan handlar just om att hjälpa dig att bli tydlig med vad du vill och hur du ska ta dig dit.


 • Coachens främsta uppgift är att göra klienten framgångsrik i sin egen förändringsprocess. Coachen hjälper och stöttar klienten att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling.


 • Coachen har förmåga att skapa förtroende och en stödjande miljö där klienten i trygghet och egen takt kan utforska de steg som behöver tas för att närma sig målet.


 • Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.


 • Coachning bygger på engagemang. En förutsättning för coachning är att individen/gruppen har en vilja, lust och önskan att utvecklas.


 • En coach är inte heller en mentor eller en kurator. Vi talar inte om för dig hur du skall göra saker och ting. Vi ser till att du själv hittar svaren till det du vill nå framgång inom.
  Din vilja till resultat är nyckeln till framgång. Det är coachens uppgift att se till att du hittar dessa nycklar och att vi tillsammans låser upp de dörrar som kan finnas stängda.


Coachning hjälper dig att:


 • Medvetandegöra dina tankar och handlingar

 • Få ökad självinsikt

 • Agera konstruktivt

 • Strukturera din tillvaro

 • Hitta nya vägar, lösningar och möjligheter

 • Utmana dig till att våga lite mera

 • Uppnå dina mål snabbare


För att skapa en förändring är tydliga mål viktiga. Coachen hjälper klienten att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar klienten på vägen mot målet.


Upplägget i sig brukar i det flesta fall vara att man träffas 2-3 gånger i månaden under 3 månader. Detta för att man skall fånga djupet i samtalen. En del föredrar att lägga ett samtal i månaden.

Antingen träffas vi, sitter ner och pratar eller så kör vi ”walk'n talk”, då samtalet sker under promenad.


Eftersom det är mycket viktigt att du känner dig nöjd med valet av coachning och din coach kan du prova på ett samtal. Stämmer personkemin, du känner dig nöjd och bokar fler tider får du första samtalet för halva priset. Bokar du inte fler samtal är det gratis.Pris: Första samtal, 45 min, 270 kr.
1 samtal x 45 min, 540 kr
5 samtal x 45 min, 2700 kr


Leane Ahlbom

dipl. Coach

dipl. Massageterapeut

0725-491137

info@gottoleva.se

Copyright © Gottoleva 2014